Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HACCP

HACCP sustav (Hazard Analysis Critical Control Point) predstavlja analizu opasnosti i identifikaciju kritičnih kontrolnih točaka tijekom nabave sirovina, proizvodnje, pripreme, skladištenja i transporta hrane, odnosno preventivan i sistematičan sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane.

Osnovu sustava predstavlja sedam HACCP principa:

  1. analiza opasnosti, procjena veličine opasnosti i rizika
  2. identifikacija kritičnih kontrolnih točaka
  3. definiranje kritičnih granica (parametara) na kritičnim kontrolnim točkama
  4. propisivanje monitoringa kritičnih kontrolnih točaka (način, učestalost, odgovornost)
  5. utvrđivanje optimalnih korektivnih mjera
  6. formiranje potrebne dokumentacije i zapisa
  7. verifikacija sustava.

Prije uvođenja HACCP sustava potrebno je, kao osnovu svakog sustava, uvesti preduvjetne programe. Jedan od osnovnih preduvjetnih programa je kontrola štetočina.

U postupku kontrole štetočina najvažnije je identificirati kontrolne točke čijom kontrolom bi se opasnosti uklonile, odnosno broj štetnika sveo na razinu koja neće štetno djelovati na zdravstvenu ispravnost hrane.

Naš stručni tim izrađuje Plan za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji je uključen u primjeni HACCP sustava u proizvodnji namirnica.

U Planu je definirana svrha, područje primjene, postupak provedbe, ovlaštenja i odgovornosti kao i svi potrebni dokumenti.

Izrada web stranica: I.T.B. internet usluge