Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Deratizacija

Deratizacija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.

U provođenju deratizacije koristimo se mehaničkim, fizikalnim i kemijskim mjerama.

Mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju uklanjanje otpada, preslagivanja zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnja prepreka (mreže), uporabu lovki, ljepljivih traka.

Fizikalne mjere podrazumijevaju postupke uporabe ultrazvuka s ciljem sprečavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodavaca.

Kemijske mjere podrazumijevaju uporabu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih meka.

Izbor i vrsta formulacije rodenticida, način i dinamika izlaganja te mjere opreza ovise o vrsti štetnih glodavaca, njihovim svojstvima, brojnosti populacije, te o svojstvima i namjeni površine ili prostora.

Radni postupak deratizacije:

1.Izvid problema

  • uključuje temeljito pretraživanje objekta i okoliša, ispitivanje vlasnika objekta.

2.Plan provedbe

  • uključuje izradu Plana i rasporeda izlaganja deratizacijskih meka, koji sadržava podatke o vrsti i formulaciji rodenticida, kritičnim mjestima i količini izloženog mamca, uključuje procjenu utrošenog materijala i radnih sati.

3.Provođenje deratizacije

  • uključuje postavljanje deratizacijskih meka prema Planu i rasporedu s tlocrtom objekta na određenim kritičnim mjestima, te označavanje i evidentiranje u shemu postavljanja.

4.Kontrola

  • uključuje sustavno nadgledavanje i po potrebi nadopunjavanje deratizacijskih kutija s novom količinom zatrovanog mamca.

Provedbom svake deratizacije veliku važnost pridajemo sigurnosti ljudi, domaćih životinja i drugih neciljanih vrsta.

U zatvorenim prostorima u kojima se nalazi hrana, kao i u prostorima u kojima stalno borave ljudi, zatrovane mamce izlažemo u kartonskim, plastičnim ili metalnim kutijama koje su propisno označene.

Izrada web stranica: I.T.B. internet usluge