Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dobrodošli

SALUBRIS d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Salubris d.o.o. je trgovačko društvo sa djelatnošću dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, sa sjedištem u Pregradi, Gorjakovo 100. Rješenjem Ministarstva zdravstva RH i Rješenjem Ministarstva poljoprivrede RH ovlašteni smo za obavljanje djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije uporabom opasnih kemikalija (osim kemikalija akutne toksičnosti 1. kategorije i kemikalija koje djeluju u obliku plina).

Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine...

Dezinsekcija

Dezinsekcija ja skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti...

Deratizacija

Deratizacija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti ...
Izrada i održavanje Finder d.o.o. © sva prava pridržana